قاشق سرلاک

15,000تومان

قاشق سرلاک تمام استیل
بهترین وسیله برای سرلاک دادن
داخل بسته بندی
محصولی بسیار کاربردی
این قاشق ها مشابه نمونه خارجی ساخته شده
1-مزایای قاشق سرلاک این که پرنده به میل خودش غذا میخوره و اندازه ای که میل داره غذا میخوره.

2-غذا با فشار به چینه دان پرنده داده نمیشه پرنده بر اساس سرعت خودش غذا میخوره.
دادن سرلاک با فشار سرنگ باعث میشه هوا به داخل چینه دون بره و باعث مرگ پرنده بشه.

بهترین وسیله برای سرلاک طوطی سانان

ناموجود

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید